Wie ben ik?

Mijn naam is Maarten van Barneveld.

Jarenlang ben ik leerkracht en (interim-)directeur geweest op verschillende basisscholen. De laatste jaren ben ik mij meer gaan richten op de menselijke interacties in de organisaties en het begeleiden van mensen zodat ze komen tot zelfinzicht en zelfsturing. In 2017 ben ik begonnen met mijn coach-praktijk.

Het is mijn dagelijks werk om mensen te begeleiden naar heelheid. Naast mijn werk als coach ben ik pastor van een Evangelische gemeente. De naam van mijn praktijk : ‘Sensor’ past goed bij mijn karakter. Ik ben sensitief en empatisch en voel gevoelens en behoeftes van anderen meestal goed aan.

Daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige. Ik ontdekte in mijn eigen leven hoe gebeurtenissen uit het verleden impact hebben in het heden. Ik liep tegen gewoontes aan die ik wilde veranderen en verlangde naar meer vrijheid en minder interne conflicten. Ik heb toen een coach gezocht om hiermee aan het werk te gaan. Dat is voor mij een leerzame periode geweest. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn binnenwereld. Wat ik denk en voel en hoe ik vervolgens reageer. Maar ook: waar komen die belemmeringen vandaan? Kan ik daar iets aan veranderen? Heb ik daar grip op?

En ik ontdekte dat veranderen kan! Gaandeweg heb ik daar meer grip op gekregen. Ik kan nu beter omgaan met mijn gevoelens en kan beter reflecteren. Het is een nieuwe dimensie in mijn leven geworden. Ik heb mijzelf beter leren kennen en begrijpen en kreeg meer regie over mijn binnenwereld. Daar werd ik zo enthousiast over dat ik vervolgens zelf een opleiding heb gevolgd als integratief coach bij Groundwork. Deze opleiding is gecertificeerd door de SKB.

Wat is een integratief coach?

Als integratief coach werk ik met de cliënt in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn omgeving en zichzelf. Omdat ik christen ben werk ik  vooral met christenen die verbinding hebben met God. Verschillende delen in onszelf (gedachtes en stemmen) vormen een samengesteld geheel (de psychodynamiek) waar we zelf de regie over kunnen voeren. 

Sommige gedachtes en stemmen zijn zo sterk dat het lijkt alsof we niet de mogelijkheid hebben hierin te sturen. Het doel van de coachsessies is om meer regie te krijgen over die binnenwereld.

Ik kan verschillende interventiemethoden inzetten en de cliënt begeleiden in het onderzoeken van deze psychodynamiek. Vandaaruit ontstaat een hulpvraag die leidend is voor het coachproces. Er worden duidelijke doelen gesteld om de heling en ontwikkeling richting te geven zodat de cliënt weer de regie over zijn innerlijke processen kan nemen.

 

Als coach ben ik aangesloten bij: