Over Sensorcoaching

Je kunt veranderen!

Het doel van de coaching bepaalt u zelf. Ik wil u helpen om te groeien in zelfinzicht en u handvatten te geven om uw doelen te halen.

De weg naar heling is de weg naar verbinding tussen de delen (overtuigingen) in jezelf. Ik wil je helpen om meer grip en regie te krijgen op de verschillende overtuigingen en gewoontes die u heeft. Dit helpt om belemmerende gedachten en gedragingen te overwinnen, waardoor u beter om kan gaan met uzelf en de mensen om u heen. Ook kan het de relatie met God verstevigen.

person holding compass selective focus photography

Mijn naam is Maarten van Barneveld

Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. De laatste 10 jaar  ben ik mij gaan richten op de menselijke interacties in de organisaties en het begeleiden van mensen zodat ze komen tot zelfinzicht en zelfsturing. Daarom heb ik mij de laatste jaren meer en meer ontwikkeld als coach. Het is mijn dagelijks werk om mensen te begeleiden naar heelheid.
Ik ben daarom met een eigen coachpraktijk begonnen. De naam ‘Sensor’ past goed bij mijn karakter. Ik ben sensitief en empathisch en voel gevoelens en behoeftes van anderen goed aan.

Daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige. Ik ontdekte hoe gebeurtenissen uit het verleden impact hebben in het heden. In mijn eigen leven liep ik tegen gewoontes aan die ik wilde veranderen. Ik verlangde naar meer vrijheid en minder interne conflicten. Ik heb een coach gezocht om hiermee aan het werk te gaan. Het is voor mij een heel leerzame periode geweest. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn binnenwereld. Wat ik denk en voel en hoe ik vervolgens reageer. Maar ook: waar komen die belemmeringen vandaan? Kan ik daar iets aan veranderen? Heb ik daar grip op?

Jazeker, veranderen kan!

Loop jij tegen dingen aan die je wilt veranderen? Maak vrijblijvend een afspraak en we kunnen zien of er een match is.

Contact