Hoe kan Sensorcoaching mij helpen?

 

Door je een spiegel voor te houden!

Met verschillende interventies laat ik je ontdekken wat er vanbinnen gebeurt. Daar begint het vaak mee. Daarna ga je ontdekken hoe je hierop kunt sturen.

Voorbeeld:

Ria heeft de overtuiging dat ze alles goed moet doen en geen fouten mag maken. Ze loopt hiermee vast op haar werk en dreigt overspannen te raken. Na een eerste kennismaking laat ik haar ontdekken waar deze overtuiging vandaan komt. Vervolgens gaan we samen een traject in waarbij Ria leert regie te voeren over haar overtuigingen. 

 

Achtergrond:

Gedrag van mensen is het resultaat van een innerlijk spel tussen drijfveren, gevoelens, gedachten, aannames, behoeften en verlangens. Ook lichamelijke processen en levensomstandigheden spelen hierbij een rol. Hoewel mensen zich meestal wel bewust zijn van hun gedrag, zijn ze zich vaak niet bewust van de onderliggende dynamiek, omdat die zich op een dieper niveau afspeelt.

Groeien door zelfinzicht betekent inzicht krijgen in die onderliggende dynamiek, in combinatie met het vermogen om die dynamiek te beïnvloeden en tot gedragsverandering te komen.