Integratief Coach

person sitting in a chair in front of a man

Als integratief coach werk ik met de cliënt in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn omgeving en zichzelf.  Verschillende delen in onszelf (gedachtes en stemmen) vormen een samengesteld geheel (de psychodynamiek) waar we zelf de regie over kunnen voeren. 

Sommige gedachtes en stemmen zijn zo sterk dat het lijkt alsof we niet de mogelijkheid hebben hierin te sturen. Het doel van de coachsessies is om meer regie te krijgen over die binnenwereld. Denk bijvoorbeeld aan een gedachte dat je altijd meer en harder moet werken omdat je anders niet voldoet. Wat maakt dat deze gedachte zo sterk is en wat zijn de gevolgen hiervan. Hoe zorg je voor jezelf dat je niet overspannen wordt.

Als integratief coach werk ik met de cliënt in al zijn dimensies en facetten vanuit zijn omgeving en zichzelf.  Verschillende delen in onszelf (gedachtes en stemmen) vormen een samengesteld geheel (de psychodynamiek) waar we zelf de regie over kunnen voeren. 

Ik kan verschillende interventiemethoden inzetten en de cliënt begeleiden in het onderzoeken van deze psychodynamiek. Van daaruit ontstaat een hulpvraag die leidend is voor het coachproces. Er worden duidelijke doelen gesteld om de heling en ontwikkeling richting te geven zodat de cliënt weer de regie over zijn innerlijke processen kan nemen.

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Na een korte ontdekkingstocht van de belemmeringen en kwaliteiten van de cliënt worden de mogelijkheden van groei en heling verkend. Het zal ook duidelijk worden of er een goede match is tussen de coach en de cliënt. Dit is namelijk een voorwaarde voor het slagen van het coachingstraject. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Eindhoven of in het bedrijf. 


Tarieven:

Kennismakingsgesprek:  ​€ 25

Coaching sessie 60 minuten: ​€ 80  

Coaching sessie 90 minuten: ​€ 100