Teamcoach​

two woman sits on sofa chairs inside house

Een succesvol bedrijf of organisatie heeft een goed werkend en tevreden team. Via gesprekken of oefeningen wordt het hele team gecoacht. Teamleden krijgen meer inzicht in elkaars persoonlijkheid, leren hun rol binnen de organisatie beter kennen en ook mogelijke onderlinge frustraties worden preventief getackeld. Tijdens teamcoaching wordt gekeken naar oplossingen en gezamenlijke doelstellingen. Dit kan door teambuilding of via persoonlijke gesprekken en oefeningen.

Teambuilding is een vorm van teamcoaching waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de onderlinge sfeer. Door deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit worden de samenwerkingen binnen het team en de onderlinge verhoudingen tussen de collega’s verbeterd.

 Een goedlopend team durft pijnpunten eerlijk te benoemen.

Open worden de meningen gedeeld. Er zijn geen verborgen agenda’s. Eerlijk wordt alles gezegd wat gezegd moet worden. Ieder teamlid heeft zijn eigen stijl om met conflicten om te gaan. Dat maak het boeiend maar ook spannend. De één brult als een leeuw als hij het er niet mee eens is, de ander vermijdt een confrontatie en gaat uit verbinding.  Samen verder willen en de relatie behouden en zelfs verdiepen, daar gaat het om. Hoe gaan we om met deze dynamiek in het team? 

Liggen gedachten en gevoelens bij de teamleden op tafel of daaronder?

In de onderlinge omgang zijn we aan de buitenkant veel met ons verstand bezig.  Als coach zoek ik met de deelnemers de verbinding met wat er echt binnenin gebeurt.  

Naast de uitleg van de theorie gebruikt ik diverse creatieve werkvormen om de deelnemers te helpen de reis van hun hoofd naar hart te maken.

Denk aan toneel, zelf-testen, groepswerk en het delen van eigen ervaringen.